Thị Trường

Đặt và giao hàng tận nơi: 0909 34 99 88

Thị Trường

Giá lúa gạo hôm nay ngày 11/06/2024: Giá gạo tăng nhẹ 50-100 đồng/kg

Giá lúa gạo hôm nay ngày 11/06/2024: Giá gạo tăng nhẹ 50-100 đồng/kg

Theo thông tin mới nhất từ Bộ Công Thương, giá lúa gạo hôm nay ngày 11/06/2024 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long giá lúa duy trì đi ngang, giá gạo nguyên liệu và gạo thành phẩm tăng nhẹ.

Giá lúa gạo hôm nay ngày 10/06/2024:  Giá gạo giảm mạnh 250 -350 đồng/kg

Giá lúa gạo hôm nay ngày 10/06/2024: Giá gạo giảm mạnh 250 -350 đồng/kg

Theo thông tin mới nhất từ Bộ Công Thương, giá lúa gạo hôm nay ngày 10/06/2024 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long giá lúa duy trì đi ngang, giá gạo nguyên liệu và gạo thành phẩm giảm mạnh.

Giá lúa gạo hôm nay ngày 09/06/2024: Thị trường trong nước duy trì ổn định

Giá lúa gạo hôm nay ngày 09/06/2024: Thị trường trong nước duy trì ổn định

Theo thông tin mới nhất từ Bộ Công Thương, giá lúa gạo hôm nay ngày 09/06/2024 tại thị trường trong nước duy trì ổn định. Trong tuần qua giá gạo tăng từ 100 - 150 đồng/kg

Giá lúa gạo hôm nay ngày 08/06/2024: Giá lúa đi ngang, giá gạo dao động

Giá lúa gạo hôm nay ngày 08/06/2024: Giá lúa đi ngang, giá gạo dao động

Theo thông tin mới nhất từ Bộ Công Thương, giá lúa gạo hôm nay ngày 08/06/2024 tại thị trường trong nước biến động nhẹ khi giá gạo nguyên liệu tăng 100 đồng/kg, giá lúa đi ngang.

Giá lúa gạo hôm nay ngày 07/06/2024: Xu hướng tăng nhẹ với gạo nguyên liệu

Giá lúa gạo hôm nay ngày 07/06/2024: Xu hướng tăng nhẹ với gạo nguyên liệu

Theo thông tin mới nhất từ Bộ Công Thương, giá lúa gạo hôm nay ngày 07/06/2024 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long giá lúa đi ngang, giá gạo nguyên liệu tiếp tục tăng 150.000 đồng/kg. Riêng giá gạo thành phẩm giảm.

Giá lúa gạo hôm nay ngày 06/06/2024: Một số loại gạo tiếp tục tăng

Giá lúa gạo hôm nay ngày 06/06/2024: Một số loại gạo tiếp tục tăng

Theo thông tin mới nhất từ Bộ Công Thương, giá lúa gạo hôm nay ngày 06/06/2024 tại thị trường nội địa tiếp tục điều chỉnh tăng 100 - 150 đồng/kg với 1 số loại gạo.

Giá lúa gạo hôm nay ngày 05/06/2024: Giá lúa đi ngang, giá gạo tiếp tục tăng

Giá lúa gạo hôm nay ngày 05/06/2024: Giá lúa đi ngang, giá gạo tiếp tục tăng

Theo thông tin mới nhất từ Bộ Công Thương, giá lúa gạo hôm nay ngày 05/06/2024 tại thị trường nội địa biến động trái chiều khi giá lúa đi ngang, giá gạo tiếp tục tăng 100 - 150 đồng/kg.

Giá lúa gạo hôm nay ngày 04/06/2024: Tiếp tục điều chỉnh tăng với gạo

Giá lúa gạo hôm nay ngày 04/06/2024: Tiếp tục điều chỉnh tăng với gạo

Theo thông tin mới nhất từ Bộ Công Thương, giá lúa gạo hôm nay ngày 04/06/2024 tại thị trường nội địa biến động trái chiều khi tăng 100 - 150 đồng/kg với gạo và giữ ổn định với giá lúa. Giá gạo xuất khẩu tăng nhẹ

Giá lúa gạo hôm nay ngày 03/06/2024: Duy trì ổn định, giao dịch lai rai

Giá lúa gạo hôm nay ngày 03/06/2024: Duy trì ổn định, giao dịch lai rai

Theo thông tin mới nhất từ Bộ Công Thương, giá lúa gạo hôm nay ngày 03/06/2024 tại thị trường trong nước duy trì ổn định không có biến động, giao dịch chậm.

Giá lúa gạo hôm nay ngày 02/06/2024: Xu hướng giảm với gạo nguyên liệu và thành phẩm

Giá lúa gạo hôm nay ngày 02/06/2024: Xu hướng giảm với gạo nguyên liệu và thành phẩm

Theo thông tin mới nhất từ Bộ Công Thương, giá lúa gạo hôm nay ngày 02/06/2024 tại khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long xu hướng giảm với gạo nguyên liệu và thành phẩm.
0
Zalo
Hotline