Thị Trường

Đặt và giao hàng tận nơi: 0909 34 99 88

Thị Trường

Giá lúa gạo hôm nay ngày 11/07/2024: Gạo nguyên liệu IR 504 tiếp tục giảm

Giá lúa gạo hôm nay ngày 11/07/2024: Gạo nguyên liệu IR 504 tiếp tục giảm

Theo thông tin mới nhất từ Bộ Công Thương, giá lúa gạo hôm nay ngày 11/07/2024 tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long giảm 100- 150 đồng/kg với gạo thành phẩm. Gạo nguyên liệu giảm 50 đồng/kg. Giá lúa đi ngang.

Giá lúa gạo hôm nay ngày 10/07/2024: Giá gạo đồng loạt giảm 100 - 150 đồng/kg

Giá lúa gạo hôm nay ngày 10/07/2024: Giá gạo đồng loạt giảm 100 - 150 đồng/kg

Theo thông tin mới nhất từ Bộ Công Thương, giá lúa gạo hôm nay ngày 10/07/2024 tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long giảm 100- 150 đồng/kg với gạo nguyên liệu và gạo thành phẩm. Giá lúa đi ngang.

Giá lúa gạo hôm nay ngày 09/07/2024: Mặt hàng gạo hôm nay giảm 50 đồng/kg

Giá lúa gạo hôm nay ngày 09/07/2024: Mặt hàng gạo hôm nay giảm 50 đồng/kg

Theo thông tin mới nhất từ Bộ Công Thương, giá lúa gạo hôm nay ngày 09/07/2024 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang với lúa. Giá gạo giảm nhẹ 50 đồng/kg với gạo nguyên liệu. Giá gạo xuất khẩu giảm.

Giá lúa gạo hôm nay ngày 08/07/2024: Giá gạo tăng nhẹ 50 đồng/kg với gạo nguyên liệu

Giá lúa gạo hôm nay ngày 08/07/2024: Giá gạo tăng nhẹ 50 đồng/kg với gạo nguyên liệu

Theo thông tin mới nhất từ Bộ Công Thương, giá lúa gạo hôm nay ngày 08/07/2024 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục đi ngang với lúa. Giá gạo tăng nhẹ 50 đồng/kg với gạo nguyên liệu.

Giá lúa gạo hôm nay ngày 07/07/2024: Một tuần biến động nhẹ, giá gạo xu hướng tăng

Giá lúa gạo hôm nay ngày 07/07/2024: Một tuần biến động nhẹ, giá gạo xu hướng tăng

Theo thông tin mới nhất từ Bộ Công Thương, giá lúa gạo hôm nay ngày 07/07/2024 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục đi ngang. Trong tuần qua giá lúa biến động trái chiều, giá gạo xu hướng tăng.

Giá lúa gạo hôm nay ngày 06/07/2024: Gạo nguyên liệu và gạo thành phẩm đồng loạt tăng

Giá lúa gạo hôm nay ngày 06/07/2024: Gạo nguyên liệu và gạo thành phẩm đồng loạt tăng

Theo thông tin mới nhất từ Bộ Công Thương, giá lúa gạo hôm nay ngày 06/07/2024 tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long tăng 50 đồng/kg với gạo nguyên liệu và gạo thành phẩm. Giá lúa đi ngang.

Giá lúa gạo hôm nay ngày 05/07/2024:  Giá gạo tăng mạnh, giá lúa giảm nhẹ

Giá lúa gạo hôm nay ngày 05/07/2024: Giá gạo tăng mạnh, giá lúa giảm nhẹ

Theo thông tin mới nhất từ Bộ Công Thương, giá lúa gạo hôm nay ngày 05/07/2024 tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long tăng 50 - 100 đồng/kg với gạo nguyên liệu và 150 đồng/kg với gạo thành phẩm. Giá lúa giảm nhẹ.

Giá lúa gạo hôm nay ngày 04/07/2024: Giá gạo tiếp tục tăng 100 đồng/kg

Giá lúa gạo hôm nay ngày 04/07/2024: Giá gạo tiếp tục tăng 100 đồng/kg

Theo thông tin mới nhất từ Bộ Công Thương, giá lúa gạo hôm nay ngày 04/07/2024 tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long tăng 100 đồng/kg với gạo nguyên liệu. Giá lúa đi ngang, giao dịch chậm.

Giá lúa gạo hôm nay ngày 03/07/2024: Giá giá lúa gạo đồng loạt giảm

Giá lúa gạo hôm nay ngày 03/07/2024: Giá giá lúa gạo đồng loạt giảm

Theo thông tin mới nhất từ Bộ Công Thương, giá lúa gạo hôm nay ngày 03/07/2024 tại Đồng bằng sông Cửu Long giảm 100-150 đồng/kg với giá gạo nguyên liệu, gạo thành phẩm giảm 50-100 đồng, lúa giảm 100 đồng/kg.

Giá lúa gạo hôm nay ngày 02/07/2024: Điều chỉnh giảm với gạo và tăng với lúa

Giá lúa gạo hôm nay ngày 02/07/2024: Điều chỉnh giảm với gạo và tăng với lúa

Theo thông tin mới nhất từ Bộ Công Thương, giá lúa gạo hôm nay ngày 02/07/2024 tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động khi điều chỉnh giảm với gạo và tăng với lúa.Giá gạo giảm 50 đồng/kg, giá lúa tăng 200 đồng/kg.
0
Zalo
Hotline