Giá Lúa Gạo Hôm Nay

Đặt và giao hàng tận nơi: 0909 34 99 88

Giá Lúa Gạo Hôm Nay

Giá lúa gạo hôm nay ngày 08/06/2024: Giá lúa đi ngang, giá gạo dao động

Giá lúa gạo hôm nay ngày 08/06/2024: Giá lúa đi ngang, giá gạo dao động

Theo thông tin mới nhất từ Bộ Công Thương, giá lúa gạo hôm nay ngày 08/06/2024 tại thị trường trong nước biến động nhẹ khi giá gạo nguyên liệu tăng 100 đồng/kg, giá lúa đi ngang.

Giá lúa gạo hôm nay ngày 07/06/2024: Xu hướng tăng nhẹ với gạo nguyên liệu

Giá lúa gạo hôm nay ngày 07/06/2024: Xu hướng tăng nhẹ với gạo nguyên liệu

Theo thông tin mới nhất từ Bộ Công Thương, giá lúa gạo hôm nay ngày 07/06/2024 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long giá lúa đi ngang, giá gạo nguyên liệu tiếp tục tăng 150.000 đồng/kg. Riêng giá gạo thành phẩm giảm.

Giá lúa gạo hôm nay ngày 06/06/2024: Một số loại gạo tiếp tục tăng

Giá lúa gạo hôm nay ngày 06/06/2024: Một số loại gạo tiếp tục tăng

Theo thông tin mới nhất từ Bộ Công Thương, giá lúa gạo hôm nay ngày 06/06/2024 tại thị trường nội địa tiếp tục điều chỉnh tăng 100 - 150 đồng/kg với 1 số loại gạo.

Giá lúa gạo hôm nay ngày 05/06/2024: Giá lúa đi ngang, giá gạo tiếp tục tăng

Giá lúa gạo hôm nay ngày 05/06/2024: Giá lúa đi ngang, giá gạo tiếp tục tăng

Theo thông tin mới nhất từ Bộ Công Thương, giá lúa gạo hôm nay ngày 05/06/2024 tại thị trường nội địa biến động trái chiều khi giá lúa đi ngang, giá gạo tiếp tục tăng 100 - 150 đồng/kg.

Giá lúa gạo hôm nay ngày 04/06/2024: Tiếp tục điều chỉnh tăng với gạo

Giá lúa gạo hôm nay ngày 04/06/2024: Tiếp tục điều chỉnh tăng với gạo

Theo thông tin mới nhất từ Bộ Công Thương, giá lúa gạo hôm nay ngày 04/06/2024 tại thị trường nội địa biến động trái chiều khi tăng 100 - 150 đồng/kg với gạo và giữ ổn định với giá lúa. Giá gạo xuất khẩu tăng nhẹ

Giá lúa gạo hôm nay ngày 03/06/2024: Duy trì ổn định, giao dịch lai rai

Giá lúa gạo hôm nay ngày 03/06/2024: Duy trì ổn định, giao dịch lai rai

Theo thông tin mới nhất từ Bộ Công Thương, giá lúa gạo hôm nay ngày 03/06/2024 tại thị trường trong nước duy trì ổn định không có biến động, giao dịch chậm.

Giá lúa gạo hôm nay ngày 02/06/2024: Xu hướng giảm với gạo nguyên liệu và thành phẩm

Giá lúa gạo hôm nay ngày 02/06/2024: Xu hướng giảm với gạo nguyên liệu và thành phẩm

Theo thông tin mới nhất từ Bộ Công Thương, giá lúa gạo hôm nay ngày 02/06/2024 tại khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long xu hướng giảm với gạo nguyên liệu và thành phẩm.

Giá lúa gạo hôm nay ngày 01/06/2024: Giá gạo tiếp tục giảm 150 - 200 đồng/kg

Giá lúa gạo hôm nay ngày 01/06/2024: Giá gạo tiếp tục giảm 150 - 200 đồng/kg

Theo thông tin mới nhất từ Bộ Công Thương, giá lúa gạo hôm nay ngày 01/06/2024 tại thị trường trong nước điều chỉnh giảm 100 - 200 đồng/kg với 1 số loại gạo.

Giá lúa gạo hôm nay ngày 31/05/2024: Giá gạo tiếp tục giảm, kho mua giảm lại

Giá lúa gạo hôm nay ngày 31/05/2024: Giá gạo tiếp tục giảm, kho mua giảm lại

Theo thông tin mới nhất từ Bộ Công Thương, giá lúa gạo hôm nay ngày 31/05/2024 tại thị trường trong nước biến động trái chiều khi giá lúa đi ngang, giá gạo tiếp tục giảm, kho mua giảm lại.

Giá lúa gạo hôm nay ngày 30/05/2024: Giá lúa nếp khô Long An giảm 500đồng/kg

Giá lúa gạo hôm nay ngày 30/05/2024: Giá lúa nếp khô Long An giảm 500đồng/kg

Theo thông tin mới nhất từ Bộ Công Thương, giá lúa gạo hôm nay ngày 30/05/2024 tại thị trường trong nước quay đầu giảm nhẹ với một số giống lúa. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo tiêu chuẩn 5% tấm cũng giảm.
0
Zalo
Hotline