gao phuong nam

Bán gạo ST25 (lúa tôm) chính hãng rất ngon

Gạo ST25 Lúa tôm chính hãng đóng hộp 2kg hút chân không
Gạo ST25 (lúa tôm) là GẠO NGON NHẤT THẾ GIỚI được trồng trong khu vực nuôi tôm nước lợ theo mô hình luân canh TRỒNG LÚA – NUÔI TÔM. Gạo ST25 lúa tôm do được trồng trong khu vực nuôi tôm, cây lúa được cung cấp từ những chất dinh dưỡng tự nhiên còn xót lại sau vụ nuôi tôm nên hạt
Đọc Tiếp