gao phuong nam

Gạo ngon còn lớp cám (gạo xát dối)

Gạo còn lớp cám (gạo xát dối)
Gạo ngon còn lớp vỏ cám hay gạo ngon xát dối là loại gạo ngon về chất lượng và trong quá trình xay xát, đánh bóng vẫn chừa lại lớp cám cần thiết để gạo vẫn mềm dẻo (không phải trạng thái LỨT) và đảm bảo còn lớp vỏ cám giàu chất dinh dưỡng cùng nhiều giá trị khác.  Gạo còn lớp cám (gạo
Đọc Tiếp