gao phuong nam

Gạo ST24 lúa tôm: NGON – LÀNH

Kỹ sư Hồ Quang Cua: “Trên tay quý vị là túi gạo ST24 lúa tôm được gieo trồng vào MÙA MƯA trên đất mặn nuôi tôm (sau vụ nuôi tôm vào MÙA KHÔ). Do được nuôi dưỡng chủ yếu bởi nguồn dinh dưỡng tự nhiên còn sót lại sau khi nuôi tôm nên HƯƠNG VỊ ĐẬM ĐÀ, HẠT CƠM MỀM MÀ DẺ CHẮC, RẤT KH
Đọc Tiếp