gao phuong nam

Bán gạo ST25 (gạo NGON NHẤT THẾ GIỚI năm 2019)

Gạo ST25 (Gạo ngon nhất thế giới năm 2019)
Gạo ST25 (gạo vừa đạt giải GẠO NGON NHẤT THẾ GIỚI năm 2019) là gạo của giống lúa thơm Sóc Trăng ST25 thượng hạng được nâng cấp từ 9 dòng gạo thơm Sóc Trăng bởi nhóm tác giả: kỹ sư Hồ Quang Cua, thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Hương và tiến sĩ Trần Tấn Phương. Gạo ST25 của Việt Nam được công nh
Đọc Tiếp