gao phuong nam

Gạo sạch ST24 trồng trong ao nuôi tôm.

Gạo ST24 trong ao tôm (túi 5kg)
 Gạo đặc sản Sóc Trăng ST24 nổi tiếng từ lâu không những với phẩm chất cơm  dẻo mềm thơm ngo n mà còn biết đến với  thương hiệu “ gạo sạch ” đúng nghĩa vì được trồng luân canh trong các ao nuôi tôm với MÔ HÌNH LÚA – TÔM tại tỉnh Sóc Trăng trong thời gian rồi. Đây cũng l
Đọc Tiếp