gao phuong nam

ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO LÀ GÌ?

Đông trùng Hạ thảo tự nhiên sau khi thu hoạch
       Đông trùng Hạ thảo là gì?  Đông trùng Hạ thảo là một loại nấm (Ophiocordyceps sinensis)  mà mùa Đông nó ăn côn trùng (sâu) và mùa Hạ nó mọc thành cây (quả thể) ,  là cuộc đời của sinh vật “vừa là con vừa là cây” trải qua 2 giai đoạn.  Đôn
Đọc Tiếp