gao phuong nam

SUY NGHĨ CỦA NHỮNG NHÀ KINH DOANH ĐẠI TÀI

  Trước khi trở thành nhà kinh doanh giỏi thì phải có những Suy nghĩ của những nhà kinh doanh đại tài, nhà kinh doanh đại tài có xuất phát điểm như chúng ta mà thôi. Ban giám đốc chúng tôi luôn truyền thông những thông điệp “người thực việc thực” đến anh em trong toàn
Đọc Tiếp