gao phuong nam

CHẤT BÉO

PHÂN LOẠI CHẤT BÉO, TÁC DỤNG CỦA CHẤT BÉO LÊN CƠ THỂ. Phân loại chất béo: Chất béo được phân làm 2 loại là chất béo bão hoà ( Loại acid béo no) và không bão hoà (acid béo không no). Chất béo bão hoà: Đông đặc ở nhiệt độ bình thường, có nhiều trong mỡ động vật, thị, trứng, bơ, kem, phô
Đọc Tiếp