gao phuong nam

BỆNH NHÂN TIỂU ĐƯỜNG ĂN VÀ UỐNG GÌ?

NGƯỜI TIỂU ĐƯỜNG ĂN GÌ ĐỂ: “NO MÀ KHÔNG LO TĂNG ĐƯỜNG HUYẾT”. Gạo cho người tiểu đường:   Để không gây biến chứng bệnh tiểu đường thì điều cần nhất là phải ổn định đường huyết, nhưng nói thì dễ mà làm mới khó vì người bệnh tiểu đường vừa cần đường huyết ổn định nhưng
Đọc Tiếp