gao phuong nam

Gạo lứt Mầm – Gạo Mầm Vibigaba (Gạo cho người bệnh TIỂU ĐƯỜNG ăn)

Gao mam vibigaba lam qua tang
GẠO MẦM VIBIGABA GIÚP ỔN ĐỊNH ĐƯỜNG HUYẾT CHO NGƯỜI TIỂU ĐƯỜNG. GẠO MẦM VIBIGABA là tên một loại gạo mầm vừa được Tập đoàn Lộc Trời sản xuất. Sản phẩm gạo mầm được cho lên mầm từ gạo lứt, còn nguyên phôi, xuất hiện lần đầu tiên năm 1995 tại Nhật Bản và ngày càng trở nên phổ biến
Đọc Tiếp