Nhà phân phối cấp 1 gạo Hạt ngọc trời

Đặt và giao hàng tận nơi: 0909 34 99 88

Nhà phân phối cấp 1 gạo Hạt ngọc trời

  Công ty Cổ phần Lương thực Phương Nam là Nhà phân phối cấp 1 gạo Hạt ngọc trời được Tập đoàn Lộc Trời xác nhận với đầy đủ chính sách và ưu đãi về giá, được phân phối lại tất cả sản phẩm gạo Hạt ngọc trời cho đại lý cấp 2 trên phạm vi toàn quốc.

  Nhà phân phối cấp 1 gạo Hạt ngọc Trời
  Nhà phân phối cấp 1 gạo Hạt ngọc Trời

  Các loại gạo Hạt Ngọc Trời:

  Gạo Hạt Ngọc Trời Tiên Nữ (túi 5kg)
  Gạo Hạt Ngọc Trời Tiên Nữ (túi 5kg)
  Gạo Hạt Ngọc Trời Bắc Đẩu (túi 5kg)
  Gạo Hạt Ngọc Trời Bắc Đẩu (túi 5kg)
  Gạo Hạt Ngọc Trời Phượng Hoàng (túi 5kg) trồng tại Campuchia
  Gạo Hạt Ngọc Trời Phượng Hoàng (túi 5kg) trồng tại Campuchia
  Gạo Hạt Ngọc Trời Thiên Long (túi 5kg): Gạo NGON TOP 3 THẾ GIỚI năm 2015
  Gạo Hạt Ngọc Trời Thiên Long (túi 5kg): Gạo NGON TOP 3 THẾ GIỚI năm 2015
  Gạo Hạt Ngọc Trời Bạch Dương (túi 5kg)
  Gạo Hạt Ngọc Trời Bạch Dương (túi 5kg)
  Gạo hạt ngọc trời số 1 (túi 10kg)
  Gạo hạt ngọc trời số 1 (túi 10kg)
  Gạo hạt ngọc trời số 2 (túi 10kg)
  Gạo hạt ngọc trời số 2 (túi 10kg)
  Gạo hạt ngọc trời số 8 (túi 10kg)
  Gạo hạt ngọc trời số 8 (túi 10kg)
  Gạo Hạt Ngọc Trời: Tiên Nữ - Bắc Đẩu - Phượng hoàng - gạo mầm Vibigaba
  Gạo Hạt Ngọc Trời: Tiên Nữ – Bắc Đẩu – Phượng hoàng – gạo mầm Vibigaba
  Gạo hạt ngọc trời: Thiên long - Bạch Dương - Gạo mầm Vibigaba
  Gạo hạt ngọc trời: Thiên long – Bạch Dương – Gạo mầm Vibigaba
  Gạo hạt ngọc trời túi 10kg và gạo hạt ngọc trời bao 25kg các loại

  Gạo hạt ngọc trời túi 10kg và gạo hạt ngọc trời bao 25kg các loại

  Hóa đơn điện tử (không chịu thuế hoặc chịu thuế suất 5%)
  Xuất hóa hóa đơn điện tử (không chịu thuế hoặc chịu thuế suất 5%)

  Quy trình sản xuất Hạt Ngọc Trời:
  https://www.youtube.com/watch?v=A2o2Q-y1Adc&t=224s

  Người Viết: Phan Thành Hiếu.

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  0
  Zalo
  Hotline