tác dụng của gạo lứt | Gạo Phương Nam
nam lim xanhcongtynamtienphuoc.vn/nam-lim-xanh-quang-nam/
gao phuong nam

TẠI SAO GẠO LỨT BẢO QUẢN KHÓ, HAY BỊ MỐC?

gạo lứt đỏ
B?O QU?N G?O L?T NH? TH? NÀO? Nh? các b?n ?ã bi?t G?o L?t là lo?i g?o còn nguyên l?p v? l?a bên ngoài, l?p v? l?a này r?t giàu dinh d??ng nên là món m?i ngon cho các lo?i côn trùng và ký sinh trùng: M?t, sâu, gián, chu?t… G?o l?t ?? ST Ngoài ra vì còn l?p v? l?a bao b?c h?t g?o
Đọc Tiếp

GẠO LỨT: GẠO LỨT TÍM THAN (Phần 2).

Bao Bì Gạo Tím Than.
TÌM HI?U V? G?O L?T TÍM THAN. G?o l?t tím ???c lai t?o t? m?t lo?i g?o n?p ?en, trong quá trình lai t?o có k?t h?p v?i nh?ng lo?i g?o ??c s?n c?a Sóc Tr?ng nên có ch?t l??ng r?t t?t. G?o l?t tím có l?p v? ngoài màu ?en ánh tím, nên ???c g?i là g?o tím than (tên Hán-Vi?t là Huy?n M?).
Đọc Tiếp

GẠO LỨT VÀ CÁCH CHỌN GẠO LỨT NGON.

Bao bì gạo tím than
G?O L?T: CÁCH PHÂN BI?T.                                                         G?o l?t ?? ST Hi?n nay trên th? tr??ng có khá nhi?u lo?i g?o l?t, có r?t nhi?u ch?ng lo?i và màu s?c ?a d?ng, g?m các lo?i g?o l?t có t? xa x?a và các lo?i g?o l?t ???c lai t?o trong th?i gian g?n ?ây. K?
Đọc Tiếp

GẠO LỨT HAY GẠO LỨC LÀ GÌ?

Gạo lứt Đài Loan-VD20
G?o l?t là gì? G?o l?t: G?o L?t hay G?o L?c là lo?i g?o ???c xay xát ch? b? l?p v? tr?u và gi? nguyên l?p v? cám, là lo?i g?o r?t giàu dinh d??ng vì trong l?p v? cám r?t giàu sinh t? và nguyên t? vi l??ng. Thành ph?n c?a g?o l?t g?m có: Tinh b?t, ch?t ??m, ch?t x?, ??ng th?i r?t giàu
Đọc Tiếp

Gạo Lứt (lức) được xem như thực phẩm chức năng hay thần dược.

Khám phá g?o l?t, công d?ng c?a g?o l?t trong y h?c và trong dân gian: G?o l?t b? và mát, thanh nhi?t, gi?i khát, b? th?n và làm d?u nh?ng lo âu, bu?n phi?n. ?n g?o l?t ng?n ch?n s? xu?t ti?t d?ch d? dày và ru?t, bài ti?t các ch?t ??c trong th?c ?n. G?o l?t mu?i mè th?n d??c m?i th?i
Đọc Tiếp

GẠO MẦM VÀ CÂU CHUYỆN TRUYỀN THÔNG CỦA BÁC SĨ LƯƠNG LỄ HOÀNG

gạo mầm
Tham gia bu?i h?p báo công b? các nghiên c?u v? g?o m?m Vibigaba sau m?t n?m s?n xu?t và s? d?ng ngày 29/10/2013 t?i Nhà khách C?c qu?n tr? Trung ??ng T78 tôi nh? nh? in l?i c?a Bác s? L??ng L? Hoàng “ khi ng??i th?y thu?c bi?t s?n ph?m g?o m?m t?t cho ng??i b?nh ti?u ???ng, béo phì,
Đọc Tiếp