st20. | Gạo Phương Nam
nam lim xanhcongtynamtienphuoc.vn/nam-lim-xanh-quang-nam/
gao phuong nam

Gạo lứt và công dụng của gạo lứt muối mè

Gạo hạt ngọc trời lên mầm
Công d?ng c?a g?o l?t, ?n g?o l?t  sao cho ?úng? G?o l?t là ???c ch? bi?t t? h?t lúa, khi h?t lúa ???c bóc v? lúa bên ngoài, ?? nguyên l?p màng c?a h?t g?o và còn nguyên phôi h?t g?o thì g?i là g?o l?t nguyên phôi, có ba lo?i g?o l?t là: l?t n?p ???c làm t? g?o lúa n?p, g?o l?t th??ng
Đọc Tiếp