mua gạo huyền mễ | Gạo Phương Nam
nam lim xanhcongtynamtienphuoc.vn/nam-lim-xanh-quang-nam/
gao phuong nam

GẠO HUYỀN MỄ

Bao Bì Gạo Tím Than.
G?O HUY?N M? CÓ PH?I G?O TÍM THAN SÓC TR?NG? Theo t? Hán Vi?t: Huy?n ngh?a là ?en tuy?n (?en bóng, ?en ánh màu tím), M? là G?o. Nh? v?y Huy?n M? có ngh?a là G?o ?en hay G?o Tím, N?p C?m hay N?p Than. ?ây là m?t t? mà y h?c c? truy?n ?ã s? d?ng t? lâu. Ngoài ra Huy?n M? còn có tên Trun
Đọc Tiếp