lúa mỳ | Gạo Phương Nam
nam lim xanhcongtynamtienphuoc.vn/nam-lim-xanh-quang-nam/
gao phuong nam

CÔNG DỤNG CỦA NGŨ CỐC NGUYÊN HẠT

Ng? c?c nguyên h?t cung c?p ngu?n dinh d??ng quí giá trong kh?u ph?n ?n c?a tr?. Ng? c?c ch?a nhi?u thành ph?n can-xi, s?t, k?m, các viatmin nh? A, B và C có l?i cho s? phát tri?n th? ch?t c?a tr?. Vi?c tiêu th? t? 50 – 60g ng? c?c/ngày v?i tr? ?ang tr??ng thành s? r?t có l?i cho tr?,
Đọc Tiếp