gạo vibigab | Gạo Phương Nam
nam lim xanhcongtynamtienphuoc.vn/nam-lim-xanh-quang-nam/
gao phuong nam

Chữa khỏi bệnh trầm cảm bằng cách ăn gạo lứt muối mè và muối mè

Tr? b?nh tr?m c?m tuy?t ??i ph?i ?n g?o l?t mu?i mè, c?m g?o mâ?m v?i khô cá lóc, u?ng trà ba n?m, trung bình hai ti?ng d?ng h? trong ngày nhai m?t mu?ng cà phê mu?i mè nhai 5 phút cho h?t m?n m?i ???c nu?t và t?i tr??c khi ?i ng? ph?i nhai 4 mu?ng n?a.  – Âu lo th??ng xuyên cùn
Đọc Tiếp

CƠM GẠO LỨT MUỐI MÈ ĂN CÀNG NHIỀU CÀNG TỐT

Dân gian nói r?ng ?n g?o l?t muô?i râ?t tô?t cho s?c kh?e vì trong g?o l?t (l?c) ch?c râ?t nhiê?u châ?t dinh d??ng và vi châ?t. Vâ?y th?c h? thê? nào chúng ta nghe bác s? tâm s? nhé. Các tài li?u khoa h?c hi?n nay ?ã ch?ng minh cho th?y, trong l?p cám c?a h?t g?o l?t có r?t nhi?u vita
Đọc Tiếp