gạo thảo dược | Gạo Phương Nam
nam lim xanhcongtynamtienphuoc.vn/nam-lim-xanh-quang-nam/
gao phuong nam

GẠO LỨT: GẠO LỨT TÍM THAN (Phần 2).

Bao Bì Gạo Tím Than.
TÌM HI?U V? G?O L?T TÍM THAN. G?o l?t tím ???c lai t?o t? m?t lo?i g?o n?p ?en, trong quá trình lai t?o có k?t h?p v?i nh?ng lo?i g?o ??c s?n c?a Sóc Tr?ng nên có ch?t l??ng r?t t?t. G?o l?t tím có l?p v? ngoài màu ?en ánh tím, nên ???c g?i là g?o tím than (tên Hán-Vi?t là Huy?n M?).
Đọc Tiếp

Gạo Sạch và Gạo Thảo Dược hút khách do chất lượng thực và nguốn gốc xuất xứ

G?o an toàn ngày càng có nhi?u ng??i tiêu dùng chuy?n t? g?o th??ng sang dùng các lo?i g?o s?ch, g?o ch?c n?ng trong b?a c?m h?ng ngày. G?o s?ch có các s?n ph?m n?i ti?ng nh?: G?o h?t ng?c tr?i th?m th??ng h?ng, g?o ?en hoa s?a, g?o tím than th?o d??c, g?o m?m vibigaba, G?o m?m vibiga
Đọc Tiếp

GẠO MẦM VIBIGABA VÀ GẠO TÍM THAN: CHÉN CƠM NÊN THUỐC

N?u dùng trang báo ?? nói dông dài v? giá tr? dinh d??ng c?a h?t g?o thì ch? lãng phí th?i gi? c?a ??c gi? khi chén c?m ?ã g?n li?n v?i l?ch s? sinh t?n c?a con ng??i trên 2/3 m?t ??a c?u. Ngay c? nhi?u ng??i gia tr?ng nay c?ng ?ã thay bánh m? b?ng c?m. Nh? t? l? hài hòa gi?a ba thành
Đọc Tiếp