gạo lứt tím | Gạo Phương Nam
nam lim xanhcongtynamtienphuoc.vn/nam-lim-xanh-quang-nam/
gao phuong nam

Nhận xét của khách hàng về GẠO LỨT TÍM THAN.

Gạo Tím Than Sóc Trăng
NH?N XÉT C?A KHÁCH HÀNG V? CÔNG D?NG C?A G?O L?T TÍM THAN ?EM L?I. Sau m?t th?i gian dài G?o L?t Tím Than ???c gi?i thi?u r?ng rãi t?i bà con cô bác t?i m?i mi?n ??t n??c, v?i nhi?u ý ki?n khen và chê r?t quý báu c?a bà con nên s?n ph?m g?o l?t tím ngày càng hoàn thi?n v? m?u mã và ch
Đọc Tiếp

TẠI SAO GẠO LỨT BẢO QUẢN KHÓ, HAY BỊ MỐC?

gạo lứt đỏ
B?O QU?N G?O L?T NH? TH? NÀO? Nh? các b?n ?ã bi?t G?o L?t là lo?i g?o còn nguyên l?p v? l?a bên ngoài, l?p v? l?a này r?t giàu dinh d??ng nên là món m?i ngon cho các lo?i côn trùng và ký sinh trùng: M?t, sâu, gián, chu?t… G?o l?t ?? ST Ngoài ra vì còn l?p v? l?a bao b?c h?t g?o
Đọc Tiếp

GẠO LỨT: GẠO LỨT TÍM THAN (Phần 2).

Bao Bì Gạo Tím Than.
TÌM HI?U V? G?O L?T TÍM THAN. G?o l?t tím ???c lai t?o t? m?t lo?i g?o n?p ?en, trong quá trình lai t?o có k?t h?p v?i nh?ng lo?i g?o ??c s?n c?a Sóc Tr?ng nên có ch?t l??ng r?t t?t. G?o l?t tím có l?p v? ngoài màu ?en ánh tím, nên ???c g?i là g?o tím than (tên Hán-Vi?t là Huy?n M?).
Đọc Tiếp

11 CÔNG DỤNG CỦA GẠO LỨT TÍM THAN (GẠO HUYỀN MỄ).

Gạo Tím Than Sóc Trăng
G?o l?t Tím Than  ST hay các lo?i g?o l?t thuô?c giô?ng lúa khác là m?t lo?i ng? c?c nguyên h?t cung c?p nhi?u dinh d??ng thi?t y?u nh? vitamin nhóm B, ph?t pho, selen, mangan, kali và magie, gaba, châ?t s?t t? nhiên… B?n có tin g?o l?t tím than ?n NGON H?N và d?o nh? G?o Tr?ng?
Đọc Tiếp