gạo lứt đỏ | Gạo Phương Nam
nam lim xanhcongtynamtienphuoc.vn/nam-lim-xanh-quang-nam/
gao phuong nam

TẠI SAO GẠO LỨT BẢO QUẢN KHÓ, HAY BỊ MỐC?

gạo lứt đỏ
B?O QU?N G?O L?T NH? TH? NÀO? Nh? các b?n ?ã bi?t G?o L?t là lo?i g?o còn nguyên l?p v? l?a bên ngoài, l?p v? l?a này r?t giàu dinh d??ng nên là món m?i ngon cho các lo?i côn trùng và ký sinh trùng: M?t, sâu, gián, chu?t… G?o l?t ?? ST Ngoài ra vì còn l?p v? l?a bao b?c h?t g?o
Đọc Tiếp

ĂN CƠM GẠO LỨC (GẠO LỨT) CÓ GIẢM CÂN?

M?t s? ng??i ?ã thay th? g?o th??ng b?ng g?o l?t trong ch? ?? ?n hàng ngày ?? nh?m m?c ?ích gi?m cân. V?y ph??ng pháp gi?m cân này có ?úng không? C? s? khoa h?c cho ph??ng pháp này là gì? ?ã có r?t nhi?u công trình nghiên c?u v? g?o l?t c?ng nh? thành ph?n c?a nó. M?i ?ây m?t nghiên c
Đọc Tiếp

GẠO LỨT ĐỎ ST (SÓC TRĂNG)

Gạo lứt ST ĐỎ
  CÔNG TY C? PH?N L??NG TH?C PH??NG NAM chính th?c phân ph?i g?o ST ??, G?O ST ?? là m?t lo?i g?o l?t nguyên phôi ???c K? s? H? Quang Cua lai t?o. G?o l?t ST ?? có tác d?ng t?t cho ng??i ti?u ???ng, nh?ng ng??i ?n kiêng, ?n chay, giúp gi?m cân và phòng ch?ng béo phì,… ??c b
Đọc Tiếp

Gạo nào nên thuốc?

gao tim than
G?o nào nên thu?c?   Không ch? là th? hi?u n?u ? nhi?u n??c ph??ng Tây ?n c?m, thay vì bánh mì, thay vì khoai tây, ?ã tr? thành “m?t ?n u?ng” c?a ng??i sành ?i?u. Nh? t? l? hài hòa gi?a ba thành ph?n sinh t?, khoáng t? và ch?t x? mà g?o là món ?n lý t??ng vì v?a cung c?p n?ng l??ng c?
Đọc Tiếp

GẠO HUYỀN MỄ

Bao Bì Gạo Tím Than.
G?O HUY?N M? CÓ PH?I G?O TÍM THAN SÓC TR?NG? Theo t? Hán Vi?t: Huy?n ngh?a là ?en tuy?n (?en bóng, ?en ánh màu tím), M? là G?o. Nh? v?y Huy?n M? có ngh?a là G?o ?en hay G?o Tím, N?p C?m hay N?p Than. ?ây là m?t t? mà y h?c c? truy?n ?ã s? d?ng t? lâu. Ngoài ra Huy?n M? còn có tên Trun
Đọc Tiếp

Gạo Tím than ST và Gạo đỏ ST Sóc Trăng giàu dưỡng chất

Gạo đặc sản
G?o ??c s?n m?i là: G?o tím than ST, G?o ?? ST Sóc Tr?ng giàu ch?t s?t Vi?c s?n xu?t g?o ??c s?n, g?o giàu ch?t dinh d??ng tuy n?ng xu?t th?p nh?ng giá thành cao ?ang là yêu c?u c?n thi?t ?? Vi?t Nam tham gia th? ph?n g?o có giá tr? cao so v?i Thái Lan, ?n ??.   G?o Tím Than ST (
Đọc Tiếp

Gạo lứt và công dụng của gạo lứt muối mè

Gạo hạt ngọc trời lên mầm
Công d?ng c?a g?o l?t, ?n g?o l?t  sao cho ?úng? G?o l?t là ???c ch? bi?t t? h?t lúa, khi h?t lúa ???c bóc v? lúa bên ngoài, ?? nguyên l?p màng c?a h?t g?o và còn nguyên phôi h?t g?o thì g?i là g?o l?t nguyên phôi, có ba lo?i g?o l?t là: l?t n?p ???c làm t? g?o lúa n?p, g?o l?t th??ng
Đọc Tiếp