gạo lức tím | Gạo Phương Nam
nam lim xanhcongtynamtienphuoc.vn/nam-lim-xanh-quang-nam/
gao phuong nam

11 CÔNG DỤNG CỦA GẠO LỨT TÍM THAN (GẠO HUYỀN MỄ).

Gạo Tím Than Sóc Trăng
G?o l?t Tím Than  ST hay các lo?i g?o l?t thuô?c giô?ng lúa khác là m?t lo?i ng? c?c nguyên h?t cung c?p nhi?u dinh d??ng thi?t y?u nh? vitamin nhóm B, ph?t pho, selen, mangan, kali và magie, gaba, châ?t s?t t? nhiên… B?n có tin g?o l?t tím than ?n NGON H?N và d?o nh? G?o Tr?ng?
Đọc Tiếp