đậu xanh trồng tự nhiên | Gạo Phương Nam
nam lim xanhcongtynamtienphuoc.vn/nam-lim-xanh-quang-nam/
gao phuong nam

ĐẬU XANH TRỒNG TỰ NHIÊN (HỮU CƠ) CÓ GÌ KHÁC BIỆT?

Hạt đậu xanh trồng tự nhiên sau thu hoạch và đóng gói
??u xanh hay ?? xanh (ti?ng Anh: mung bean, ti?ng Pháp: haricot mungo) là cây h? ??u thu?c loài Vigna radiata có ngu?n g?c t? ?n ?? và Trung Á, t? ?ó lan sang nhi?u khu v?c khác c?a Châu Á trong ?ó có Vi?t Nam. Cây ??u xanh có kh? n?ng thích ?ng r?ng, ch?u h?n khá và có th? thích nghi
Đọc Tiếp