com gao lut | Gạo Phương Nam
nam lim xanhcongtynamtienphuoc.vn/nam-lim-xanh-quang-nam/
gao phuong nam

GẠO LỨT VÀ CÁCH CHỌN GẠO LỨT NGON.

Bao bì gạo tím than
G?O L?T: CÁCH PHÂN BI?T.                                                         G?o l?t ?? ST Hi?n nay trên th? tr??ng có khá nhi?u lo?i g?o l?t, có r?t nhi?u ch?ng lo?i và màu s?c ?a d?ng, g?m các lo?i g?o l?t có t? xa x?a và các lo?i g?o l?t ???c lai t?o trong th?i gian g?n ?ây. K?
Đọc Tiếp

GẠO LỨT HAY GẠO LỨC LÀ GÌ?

Gạo lứt Đài Loan-VD20
G?o l?t là gì? G?o l?t: G?o L?t hay G?o L?c là lo?i g?o ???c xay xát ch? b? l?p v? tr?u và gi? nguyên l?p v? cám, là lo?i g?o r?t giàu dinh d??ng vì trong l?p v? cám r?t giàu sinh t? và nguyên t? vi l??ng. Thành ph?n c?a g?o l?t g?m có: Tinh b?t, ch?t ??m, ch?t x?, ??ng th?i r?t giàu
Đọc Tiếp

ĂN CƠM GẠO LỨC (GẠO LỨT) CÓ GIẢM CÂN?

M?t s? ng??i ?ã thay th? g?o th??ng b?ng g?o l?t trong ch? ?? ?n hàng ngày ?? nh?m m?c ?ích gi?m cân. V?y ph??ng pháp gi?m cân này có ?úng không? C? s? khoa h?c cho ph??ng pháp này là gì? ?ã có r?t nhi?u công trình nghiên c?u v? g?o l?t c?ng nh? thành ph?n c?a nó. M?i ?ây m?t nghiên c
Đọc Tiếp

Gạo Ngon Ăn Tết và Cách Chọn Gạo Thơm Ngon

Ngày t?t C? Truy?n ai c?ng lo s?m ??y ?? t? mua g?o mu?i, bánh m?t, r??u, ng? qu?,… Ch?n g?o t??ng ch?ng ??n gi?n nh?ng c?ng khá ph?c t?p vì quá nhi?u lo?i g?o và ng??i bán g?o thì nói ngon ?? chèo kéo khách hàng.  Công ty CP L??ng th?c Ph??ng Nam t? v?n khách hàng ch?n g?o sau
Đọc Tiếp

Gạo Lứt (lức) được xem như thực phẩm chức năng hay thần dược.

Khám phá g?o l?t, công d?ng c?a g?o l?t trong y h?c và trong dân gian: G?o l?t b? và mát, thanh nhi?t, gi?i khát, b? th?n và làm d?u nh?ng lo âu, bu?n phi?n. ?n g?o l?t ng?n ch?n s? xu?t ti?t d?ch d? dày và ru?t, bài ti?t các ch?t ??c trong th?c ?n. G?o l?t mu?i mè th?n d??c m?i th?i
Đọc Tiếp

CƠM GẠO LỨT MUỐI MÈ ĂN CÀNG NHIỀU CÀNG TỐT

Dân gian nói r?ng ?n g?o l?t muô?i râ?t tô?t cho s?c kh?e vì trong g?o l?t (l?c) ch?c râ?t nhiê?u châ?t dinh d??ng và vi châ?t. Vâ?y th?c h? thê? nào chúng ta nghe bác s? tâm s? nhé. Các tài li?u khoa h?c hi?n nay ?ã ch?ng minh cho th?y, trong l?p cám c?a h?t g?o l?t có r?t nhi?u vita
Đọc Tiếp

Gạo Lứt (lức) Rang Hỗ Trợ Chữa Bệnh Đau Khớp, Loãng Xương, Tiểu Đường

Tác dụng của đậu
G?O PH??NG NAM CHIA S? CÁCH RANG G?O L?T TH? CÔNG VÀ RANG G?O CÔNG NGHI?P, CÁCH CH? BI?N M?T S? MÓN TH?C D??NG. G?o l?c rang mu?i mè ?n li?n, ??a ch? mua g?o l?c rang v?i mu?i mè,  mua trà g?o l?c rang ? ?âu, b?t g?o l?t rang,  tr? b?nh loãn x??ng thoái hóa kh?p ?au d? dày ti?u ???ng.
Đọc Tiếp

GẠO MẦM VÀ CÂU CHUYỆN TRUYỀN THÔNG CỦA BÁC SĨ LƯƠNG LỄ HOÀNG

gạo mầm
Tham gia bu?i h?p báo công b? các nghiên c?u v? g?o m?m Vibigaba sau m?t n?m s?n xu?t và s? d?ng ngày 29/10/2013 t?i Nhà khách C?c qu?n tr? Trung ??ng T78 tôi nh? nh? in l?i c?a Bác s? L??ng L? Hoàng “ khi ng??i th?y thu?c bi?t s?n ph?m g?o m?m t?t cho ng??i b?nh ti?u ???ng, béo phì,
Đọc Tiếp