hạt ngọc trời | Gạo Phương Nam
nam lim xanhcongtynamtienphuoc.vn/nam-lim-xanh-quang-nam/
gao phuong nam

Gạo ST20, Huy chương Vàng 2011

st20
Gạo ST20 là giống gạo đặc sản Việt Nam, giống lúa trồng 6 tháng, mổi năm sản xuất 1 vụ.
Đọc Tiếp

Gạo Hảo Hạng – Gạo Hạt Ngọc Trời

Gạo Hạt Ngọc Trời Thiên Long
  G?o h?t ng?c tr?i Th??ng h?ng s? 1 và s? 3 là s?n ph?m g?o ??c s?n do công ty CP BVTV An Giang (Hi?n nay ??i tên thành T?p ?oàn L?c Tr?i) tr?ng theo mô hình cánh ??ng m?u l?n, không d? l??ng  thu?c tr? sâu và l??ng phân bón. G?o H?t Ng?c Tr?i ???c Nh?t B?n công nh?n là g?o ??t
Đọc Tiếp