gao tim thao duoc | Gạo Phương Nam
nam lim xanhcongtynamtienphuoc.vn/nam-lim-xanh-quang-nam/
gao phuong nam

GẠO TÍM THAN THẢO DƯỢC VỪA NGON VỪA TỐT.

Cơm gạo tím than chà bớt lứt
G?O TÍM THAN TH?O D??C V?A NGON V?A T?T. Nh? chúng ta ?ã bi?t l?p l?t c?a g?o r?t giàu vitamin, giàu cám trong l?p v? l?t giúp ng?n ng?a x? v?a m?ch máu, gi?m cholesterol, ??c bi?t trong l?p l?t g?o tím than r?t giàu canxi và Anthocyanin (là ch?t phòng ch?ng oxihoa, giúp cho t? bào kh
Đọc Tiếp