gao mam vibigaba mua o dau | Gạo Phương Nam
nam lim xanhcongtynamtienphuoc.vn/nam-lim-xanh-quang-nam/
gao phuong nam

GẠO MẦM VIBIGABA – Chén Cơm Nên Thuốc.

mầm gạo
G?O M?M VIBIGABA – Chén C?m Nên Thu?c. G?o m?m do Công ty CP L??ng Th?c PH??NG NAM chuyên cung c?p s? và l? các lo?i g?o cho ng??i ti?u ???ng ?n kiêng, ng??i ?n th?c d??ng theo ph??ng pháp TIÊN SINH OHSAWA. G?o m?m vibigaba ???c cho lên m?m t? g?o l?t nguyên phôi, còn l?p màng, 
Đọc Tiếp

Gạo lứt Mầm – Gạo Mầm Vibigaba (Gạo cho người bệnh TIỂU ĐƯỜNG ăn)

Gao mam vibigaba lam qua tang
G?O M?M VIBIGABA GIÚP ?N ??NH ???NG HUY?T CHO NG??I TI?U ???NG. G?O M?M VIBIGABA là tên m?t lo?i g?o m?m v?a ???c T?p ?oàn L?c Tr?i s?n xu?t. S?n ph?m g?o m?m ???c cho lên m?m t? g?o l?t, còn nguyên phôi, xu?t hi?n l?n ??u tiên n?m 1995 t?i Nh?t B?n và ngày càng tr? nên ph? bi?n trên
Đọc Tiếp

Gạo Mầm Vibigaba giàu dưỡng chất: Chất xơ, Canxi, Gaba, Vitamin…

gạo mầm
  Mô t? G?O M?M VIBIGABA: Trong quá trình n?y m?m, m?t s? ch?t dinh d??ng ???c t?o ra và t?ng cao nh? gamma amino butyric acid (GABA), vitamin E, niacin, vitamin B1, B6… và m?t s? ch?t ch?ng ô xy hóa. Thành ph?n g?o m?m: Theo k?t qu? nghiên c?u c?a Trung tâm Dinh d??ng thu?c S? Y
Đọc Tiếp