Gạo đen hay gạo tím còn được gọi là gạo huyền mễ, gao mam | Gạo Phương Nam
nam lim xanhcongtynamtienphuoc.vn/nam-lim-xanh-quang-nam/
gao phuong nam