GẠO MẦM VIBIGABA ăn mềm, bùi, hơi gòn và khá ngọt cơm. | Gạo Phương Nam
nam lim xanhcongtynamtienphuoc.vn/nam-lim-xanh-quang-nam/
gao phuong nam